Gecertificeerde vakmannen

24 uur per dag bereikbaar

Altijd in de buurt

Disclaimer

Disclaimer

Barendrecht, 1 juni 2019 

  1. Disclaimer
    1. Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. PronkGroep en haar bedrijven aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. PronkGroep en haar bedrijven behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PronkGroep.